• Laga trasigt puder
    Makeup

    Laga trasigt puder

    Det finns två alternativ Antingen krossar man resterna till ett finfördelat pulver och använder som det är, typ löst mineralpuder. Eller så försöker man rädda det som räddas kan och hoppas det åter kan bli till kompakt form. Googla “laga…